دشمن جغد چه حیوانی است؟

۱۴۰۰/۹/۲۲

بسته به زیستگاه، اندازه و گونه جغد، روباه ها، مارها، سنجاب ها، گربه های وحشی و عقاب ها همگی شکارچی جغد هستند.
بیشتر جغدهای بالغ و سالم از بیشتر شکارچیان ایمن در نظر گرفته می شوند، اما گونه های زخمی، کوچک یا جغدهای جوان در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
جغدها استتار طبیعی دارند. پرهای جغد اغلب آن را برای شکارچیان احتمالی نامرئی می کند. پرهای جغد، رنگ و الگوی آن به پنهان کردن آن از سایر حیوانات کمک می کند.
صداهای متمایز جغدها و چشمان درشت آن ها معمولاً تنها عواملی هستند که مکان آن را نشان می دهند. جغدها دارای چنگال و منقار بسیار تیز هستند که به حفظ آن در برابر شکارچیان کمک می کند.


owl
..