چرا جغد شوم است؟

۱۳۹۹/۵/۱۴

چرا میگویند جغد شوم است ؟

چرا جغد نحس است؟

جغد ها یکی از عجیب ترین و مرموز ترین پرندگان هستند
آنها بسیار باهوش هستند و شب را برای شکار و فعالیت و روز را برای استراحت انتخاب کرده اند
جغد ها همیشه ساکت و با نگاهی پر از دقت و کمی ترسناک به اطراف نگاه میکنند
صدای آواز آن ها کمی حس دلهره در ذهن ایجاد میکند و احتمالا همه ی این موارد باعث شده است جغد را شوم یا پرنده ی مرگ بنامند که این موارد چیزی جز داستان نیست ...

 

منبع:

https://www.reference.com/art-literature/owl-bad-omen-8c68d575d50b67ab

..