چرا جغد شب ها بیدار است؟

۱۳۹۹/۵/۱۴

چرا جغد ها شب ها بیرون می آیند؟

چرا جغد ها شب شکار می کنند چرا جغد شب بیرون می آیند

وقتی که جغد ها شبانه فعالیت می کنند قطعا مزایایی برای آن ها دارد. جغد ها قدرت بینایی و شنوایی عالی ای دارند که هر دوی این ها به شکار شبانه کمک می کند. علاوه بر این پوشش تاریکی به جغد ها کمک می کند تا از شکارچیان دیگر اجتناب کنند همچنین ، به راحتی به شکار خود حمله کنند البته پر های جغد ها به ندرت هنگام پرواز سر و صدا ایجاد می کند.
بسیاری از جونده ها و جغد های شکارچی در شب فعال هستند و به همین دلیل جغد ها شب به دنبال شکار می آیند.
البته بعضی از جغد ها هنگام صبح شکار می کنند.

جغد در شب شکار جغد در شب جغد ها

منبع: https://www.livescience.com/56146-are-all-owls-nocturnal.html

..