تولید مثل و جفت گیری جغد

۱۳۹۹/۵/۲۳

جغد چگونه جفت گیری می کند؟

جغد جفت گیری تولید مثل

برای دانلود ویدیو تولید مثل جغد اینجا کلیک کنید.


اغلب جغد ها موجوداتی هستند که تنها زندگی می کنند. آن ها در بهار جفت گیری می کنند. در همین زمان نر ها و ماده ها یک دیگر را پیدا می کنند تا بتوانند نسل خود را ادامه دهند. البته باید گفت که همه ی گونه ها در فصل بهار تولید مثل نمی کنند.
زمان جفت گیری به محل زنگی جغد ها بستگی دارد. در منطق گرمسیر جغد ها زودتر جفت گیری می کنند و اگر غذا و لانه وجود نداشته باشد آن ها علاقه ای به جفت گیری ندارند.
در طول دوره ی جفت یابی صدای هو هو کشیدن جغد ها بیشتر می شود. جغد های نر از این صدا برای پیدا کردن ماده هایی که در نزدیکی آن هاست استفاده می کنند. جغد های نر بسیار به قلمرو خود اهمیت می دهند و این در زمان جفت گیری بیشتر می شود چون آن ها نمی توانند جغد های دیگر که شانس تولید مثل آن ها کاهش می دهد تحمل کنند.
صدا کردن و فرا خواندن رایج ترین بخش جفت گیری جغد هاست. جغد های نر سر جای خود باقی می مانند و با صدا کردن ماده ها را به سوی خود جذب می کنند. جغد های نر بعد از اینکه ماده رسید ، از خودشان صدا تولید می کنند و حتی برای او به شکار می روند و غذا می آوردند. تمیزد کردن جغد ماده نیز در این روند انجام می شود تا رضایت جغد ماده را برای تولید مثل کسب کنند.

جوجه جغد جغد جغد ها شوم


جفت ها روزهای زیادی را با هم می گذرانند و جفت گیری می کنند. جغد های نر و ماده هرکدام فقط با یک جفت در هر فصل جفت گیری می کنند. البته برخی از گونه های دیگر جغد تنها یک جفت در کل زندگی خود دارند و در هر فصل یک دیگر را پیدا میکنند و بعد از اتمام کار دوباره راه خود را می روند.
جغد ها لانه های خود را نمی سازند بلکه خانه های متروکه پرنده ها دیگر را پیدا می کنند و آن جا تخم می گذارند. جوجه ها حدود 30 روز در تخم هستند.
وقتی که جوجه ها شروع به شکستن تخم کردند مادر آن ها نیز با نوکش به آن ها کمک می کند. جغد نر و ماده با هم از لانه نگهداری می کنند و برای جوجه ها غذا می آورند.
جوجه ها در ابتدای تولدشان بسیار ضعیف هستند و والدین از آن ها به خوبی مراقبت می کنند و در این دوران خیلی عصبانی می شوند و حتی ممکن است به انسان ها نیز حمله کنند.
جوجه جغد ها تا 8 هفتگی در لانه هایشان می مانند. آن ها در حدود یک سالگی برای جفت گیری آماده می شوند.

جوجه جغد بامزه جغد ها جفت گیری

منبع: https://www.owlworlds.com/owl-reproduction/

 

 

..